31 jan 2020

VIKTIG: Avslutting av A-konto strøm i blokkene

Arbeidet er i gang med å skifte ut strømålere i blokkene. Dette medfører en endring i hvordan beboere betaler for strøm. The work to change the electricity meters in the apartment blocks has started. This results in a change in the way residents pay for their electricity.

I forbindelse med bytting av strømmålere i blokkene så vil alle beboerne bli Lyse kunder og få regning direkte fra Lyse. De som ikke ønsker å være Lyse kunde kan fritt velge en annen leverandør. Det blir slutt på akonto betaling når en har fått ny måler. Beboere trenger ikke å gjøre noen ting selv, dette går helt automatisk. Ved spørsmål så ta kontakt med undertegnede i brevet dere får i postkassen når skifte av strømmåler nærmer seg. 

 English:

In connection with the change of electricity meters in the apartment blocks, all residents will become Lyse customers and receive their power bill directly from Lyse. Those who want to change to another power supplier are welcome to do that. There will no longer be A-konto power payment when the new electricity meters are installed. Residents do not need to do anything themselves, the process is automatic. If you have questions then you can contact the person on the letter that you will receive in the post when it is you turn to change your electricity meter.