Endret: 31 okt 2017     Opprettet: 8 jun 2017

Spyling av drens

Det vil fortsatt bli oppspyling av alle dreneringsrør i borettslaget fremover. Dette vil medføre blokkerte veier og omkjøringer. Hvis hensyn.

Styret