Der er flere måter å komme i kontakt med styret på

Ring beboer-telefonen på tlf. 22 97 10 76 ved akutte henvendelser

Beboertelefonen betjenes av Securitas og er åpen 24 timer i døgnet. Eksempeler på akutte henvendelser vil være ved lekasjer, husbråk og skade på garasjeport. Ved andre typer henvendelser som ikke er akutte - se nedenfor.

Kontakt pr. e-post hundvagring1@styrerommet.net

Har du spørsmål om drift av borettslaget eller klager – er e-post en grei måte å kontakte styret på. Søknader om oppsett av inngjerding rundt rekkehus, oppføring av boder, utvidelse av rekkehus, innglassering av terrasse i blokk etc. skal leveres skriftlig. Husk å legge ved nødvendige tegninger og informasjon. E-post henvendelser skal normalt besvares innen en uke. Søknader får du svar på etter at de er behandlet på styremøtet som avholdes en gang pr. måned.

Kontakt oss på styrerommet: Mandager kl. 17.30-18.30

Styrerommet finner du lokalisert omtrent midt i fellesgarasjen – brun dør med hvit postkasse på utsiden. Styre- og varamedlemmer betjener kontoret på skift. Her får du kjøpt nye batterier til garasjeåpner, bestilt nye nøkler til hoveddør, byttet batterier til brannvarsler og utlevert maling til kledning. Har du spørsmål og ting du lurer på, kan du ta det opp med oss her. Merk, styrerommet er ikke betjent i juli måned.

I postkassa på utsiden av styrerommet kan du og legge søknader og skriftlige henvendelser i brevform. Husk å skrive navn, adresse + telefonnummer slik at vi får kontaktet deg.