2 jan 2020

Endring i vaktrutiner

Som følge av at vakten blir mindre besøkt, har Styret vedtatt å endre vaktrutiner. Vakten sitter i partallsuker fra uke 2, 6. januar 2020.

Mandagsvakten vil sitte annenhver uke fra 6. januar. I tillegg vil du kunne nå vakten på telefon i samme tidsrom. Du finner Mer informasjon her.