21 aug 2020

NYTT I HUNDVÅG RING

Nytt i Hundvåg Ring 1 BRL                                       21.08.20

 

POSTKASSESTATIV TIL REKKEHUSENE

Etter pålegg fra posten har Borettslaget satt opp postkassestativ til rekkehusene. Alle andelseiere i rekkehusene vil få utdelt nøkkel til sin postkasse når disse er montert. Det vil også bli tilrettelagt for rullestoler og lagt belegningsstein rundt stativene. 


 

MALING

Det viser seg at vi dessverre har fått feil maling ved forrige bestilling. Dette er beklagelig, og leverandøren har lovet å ordne opp etter seg. Vi ber derfor andelseiere som har fått maling med  etikett merket med dato 26.05.2020 om å levere tilbake gamle spann for å få nye. Ny maling kan hentes mandag 24.08.20 kl 19 ved malingsrommet. 


 

HELLIGDAGSFREDEN

Styret mottar med jevne mellomrom klager fra andelseiere om bråk på søndager. Vi oppfordrer derfor alle andelseiere om å følge lov om helligdagsfreden, og ikke utføre arbeid som er sjenerende for dine naboer på søndager og andre helligdager. 


 

SYKLER OG HENSATTE GJENSTANDER

Selv om styret hadde en opprydding i vår med å samle inn umerkede sykler, så har det likevel allerede nå hopet seg opp med sykler ved oppgangene. Vi minner om ordensreglene: Sykler, ski barnevogner o.l. må ikke settes i felles trapperom og ganger. Utenfor må sykler o.l. parkeres slik at de ikke sjenerer andre. 

 

Styret ser også at det dessverre alt for ofte blir satt igjen gjenstander både i garasjen, utenfor blokkene, og utenfor bodene. Dette medfører økte utgifter for borettslaget, og vi oppfordrer nok en gang på det sterkeste om at dette opphører. 

 

Alle privatpersoner kan gratis bestille henting av møbler/ekstra avfall på https://www.hentavfall.no/stavanger/. 

med vennlig hilsen 

Styret i Hundvåg Ring 1 BRL